Registratie formulier2017-10-13T09:42:53+00:00

NEDSA Registratieformulier

 

Informatie en Registratieformulier

Gelieve dit formulier zo gedetailleerd en volledig mogelijk in te vullen. Dit formulier wordt gegeven aan de door u gekozen au pair, en dient voldoende relevante informatie over uw gezin te bevatten. Wilt u erop letten dat de telefoon- faxnummers en/of e-mail adressen kloppen.

GEZINSGEGEVENS


PERIODE AANVRAAG AU PAIR

GEGEVENS VADERGEGEVENS MOEDERGEGEVENS KINDEREN

AANVULLENDE INFORMATIE

HEEFT U HUISDIEREN?JANEE

WAT ZIJN DE TAKEN VAN DE AU PAIR BETREFFENDE DE HUISDIEREN?

BELANGRIJKSTE 4 HUISREGELS T.O.V. DE KINDEREN?

BESCHRIJVING VAN DE KAMER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN VOOR DE AU PAIR:

MOBILITEIT/TRANSPORTMIDDELEN VOOR DE AU PAIR
FIETSAUTOOPENBAAR VERVOER

ZIJN ER ANDERE (ZUID AFRIKAANSE) AU PAIRS BIJ U IN DE BUURT?

WAT ZIJN DE DAGELIJKSE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN UW AU PAIR?

* KINDERVERZORGING
JANEE
* KEUKEN OPRUIMEN NA HET ETEN
JANEE
* STRIJKEN
JANEE
* BEDDEN VAN DE KINDEREN OPMAKEN
JANEE
* STOFFEN EN STOFZUIGEN
JANEE
* WASGOED
JANEE
* BOODSCHAPPEN DOEN
JANEE
* KOKEN
JANEE
* HUISDIEREN VERZORGEN
JANEE
* OPRUIMEN
JANEE

WAT IS HET GLOBALE WERKSCHEMA VAN DE AU PAIR?
Let op: niet meer dan 8 uur per dag en 30 uur per week (inclusief oppassen)
De au pair krijgt 2 dagen per week vrij waarvan 2 keer een weekend in de maand.

Graag de tijdsvakken in ochtend en middag/avond invullen
MAANDAGOCHTEND VAN/TOT
MAANDAGMIDDAG/AVOND VAN/TOT
DINSDAGOCHTEND VAN/TOT
DINSDAGMIDDAG/AVOND VAN/TOT
WOENSDAGOCHTEND VAN/TOT
WOENSDAGMIDDAG/AVOND VAN/TOT
DONDERDAGOCHTEND VAN/TOT
DONDERDAGMIDDAG/AVOND VAN/TOT
VRIJDAGOCHTEND VAN/TOT
VRIJDAGMIDDAG/AVOND VAN/TOT
ZATERDAGOCHTEND VAN/TOT
ZATERDAGMIDDAG/AVOND VAN/TOT
ZONDAGOCHTEND VAN/TOT
ZONDAGMIDDAG/AVOND VAN/TOT


WAT ZIJN UW VAKANTIE PLANNEN?

IS HET DE BEDOELING DAT DE AU PAIR MEE GAAT?
JANEE

MOGEN DE OUDERS VAN DE AU PAIR IN UW HUIS VERBLIJVEN INDIEN ZIJ VAN PLAN ZIJN OVER TE KOMEN?JANEE
INDIEN JA VOOR HOE LANG?

MOET DE AU PAIR OVER EEN RIJBEWIJS BESCHIKKEN?
JANEE

ZOU U OVERWEGEN EEN MANNELIJKE AU PAIR IN HUIS TE NEMEN?
janee

ROKEN
WORDT ER IN UW HUIS GEROOKT?
JANEE
WILT U EEN NIET ROKENDE AU PAIR?
JANEE
OF MAG DE AU PAIR BUITENSHUIS ROKEN?
JANEE

WAT ZIJN VOOR U DE 3 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VOOR EEN AU PAIR?

GRAAG EEN BESCHRIJVING VAN VOORWAARDEN WAARAAN DE IDEALE OF MEEST GESCHIKTE AU PAIR VOOR UW HUISHOUDING MOET VOLDOEN:

HEEFT U ERVARINGEN MET AU PAIRS?
JANEE

OVERIGE INFORMATIE DIE VOOR DE AU PAIR OF NEDSA RELEVANT IS TE VERMELDEN: